Økologisk økonomi

Folkeuniversitetet

Holmegaard-Suså

Økologisk økonomi

- et blik gennem ”grønne” briller

 

 

v/ Inge Røpke
Professor MSO i økologisk økonomi ved Aalborg Univ.


Onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00 – 21.30


Tilmeldingsfrist: tirsdag den 24. oktober


Sted: Præstegården, Chr. Winthersvej 2, Fensmark,
4684 Holmegaard


Pris: 100, - kr.

For tilmelding: Tryk på følgende link:

https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=lnufxhhqz6

 

Globalt set står vi overfor udfordringer som klimakrise, ødelæggelse af biodiversitet, global ulighed, økonomisk og social ustabilitet. Stadig flere tvivler på, at de aktuelle politiske tiltag er tilstrækkelige, og at den rådgivning, der er baseret på traditionel økonomisk tænkning er nyttig. Derfor kigges der efter alternativer.


Økologisk økonomi tilbyder et andet sæt briller. Det er et videnskabeligt felt, der går på tværs af natur-, samfunds- og humanvidenskab. Grundtanken er, at menneskelige samfund kan opfattes som biologiske systemer, der holdes i live af gennemstrømningen af energi og materialer. Forskellige målemetoder belyser menneskers afhængighed af og virkning på naturen og synliggør den ulige fordeling af ressourcer mellem forskellige grupper af mennesker. Perspektivet sætter spørgsmålstegn ved rimeligheden af fortsat økonomisk vækst i de rige lande.


Samtidig hører økologisk økonomi til de socioøkonomiske strømninger, der er kritiske over for traditionelle økonomiske opfattelser af markeder, priser og fordelingsmekanismer. Perspektivet lægger op til at organisere fordeling, beslutningstagen og økonomisk politik på andre måder.


Inge Røpke har været med til at udarbejde ”De 10 bud for en bæredygtig cirkulær økonomi”. Hør mere om de 10 bud!

Copyright. All Rights Reserved