Cirk. økonomi

Folkeuniversitetet

Holmegaard-Suså

Cirkulær økonomi
- som miljøstrategi for kommune, virksomheder og lokalsamfund

 

 

v/ Michael Søgaard Jørgensen,
Associate professor Department of Planning Aalborg Universitet


Mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00 – 21.30


Tilmeldingsfrist tirsdag den 18.februar 2020


For tilmelding tryk på følgende link:


https://place2book.com/da/sw2/sales/jixujvj9ho


 

 

 

Betegnelsen ”cirkulær økonomi” er tænkt som et alternativ til den nuværende lineære økonomi og dens store affaldsmængder fra industri og husholdninger, hvor produkter ikke holder særlig længe eller udskiftes hyppigt, hvis der ofte lanceres nye modeller. Ideen med cirkulær økonomi er at reducere mængden af ressourcer, der skal udvindes, og opnå en højere effektivitet i anvendelsen af ressourcerne. Cirkulær økonomi er baseret på tre overordnede strategier:

Nedsættelse af ressourceforbrugets hastighed ved hjælp af længere produktlevetid baseret på reparation, korrekt brug, opgradering m.m.

Reduktion af ressourceforbrugets størrelse gennem reduktion af spild i produktion og brug og ved at dele-/lejeordninger betyder, at færre produkter kan tilfredsstille behovet gennem mere effektiv produktudnyttelse

Lukning af ressourcestrømme gennem anvendelse af genanvendte komponenter og materialer. Det kræver, at farlige stoffer og materialer undgås, og produkter er lette at adskille.

Visionen om en cirkulær økonomi er ikke ny – den har været en del af miljøbevægelsens arbejde for bæredygtig udvikling med lavere ressourceforbrug og mindre miljøbelastning siden Brundtland-rapporten udkom for 30 år siden. Det nye er at cirkulær økonomi de seneste år har fået større fokus, fordi den engelske tænketank Ellen MacArthur Foun-dation har skabt interesse for tankegangen hos en række virksomheder og regeringer, samtidig med at cirkulær økonomi er blevet en del af EU’s strategi for øget ressourceeffektivitet.

I foredraget præsenteres erfaringer fra virksomheder, kommuner og lokalsamfund. Der præsenteres desuden aktiviteter, som kan udvikle en lokal strategi for cirkulær økonomi, og der bliver mulighed for at drøfte hvordan disse aktiviteter kan anvendes i deltagernes kommune, lokalsamfund og daglige praksisser.