Ikoner

Russiske ikoner 1500 - 1900

  - Sorø Kunstmuseum


Omvisning: tirsdag den 2. maj 2023 kl. 14.00 – 15.00 på

Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø


Max. 25 deltagere .

Mødetid på museet 13.45


Pris: 150,00 kr. (entré og omvisning)

For tilmelding: tryk her


Tilmeldingsfrist: onsdag den 17. april 2023. 


Sorø Kunstmuseums enestående ikonsamling er permanent udstillet i en renoveret tagetage, der er indrettet som et lille skatkammer. Ikonsamlingen rummer ca. 200 ikoner og kommer fra tre store privatdonationer.    

I 1997 modtog museet 20 ikoner som en del af arven fra landsretssagfører Hermod Lannung. Kort tid efter gav direktør Per Schrøder, som havde ansvar for B&Ws salg af skibe til Sovjetunionen, løfte om en testamentarisk gave på omkring 100 ikoner, som blev overdraget til museet ved hans død i 2010. I 2004 erhvervede fabrikant Lorentz Jørgensen fra Sorø Egon Sommers samling, der var sat samlet til salg, og donerede hovedparten heraf til Sorø Kunstmuseum. 

Tilsammen giver de tre samlinger et glimrende billede af ikonernes udvikling gennem fire århundreder og dokumenterer de væsentligste motivkredse, herunder fremstillinger af Treenigheden, Kristus, Gudsmoderen, engle, profeter, apostle, helgener samt scener fra Jesu liv og lidelseshistorie.