Omstilling


Grøn omstilling i Coronaens skygge    AFLYST PGA. CORONA

- hvor skal pengene komme fra?


 v/ Jesper Jespersen, Dr. Scient. Adm.

Tirdag den 27. april 2021 kl. 19.00 – 21.30

Tilmeldingsfrist fredag den 16. april 2021


    kommer  isf. torsdag 28. oktober 2021


Sted: Fensmark Præstegård, Chr. Winthersvej 2, Fensmark


Pris:   120,- kr


Biletter kan købes ved at trykke på følgende link:                       AFLYST PGA. CORONA


https://place2book.com/da/sw2/sales/i7cemwo5vg


 

Dansk økonomi er blevet udfordret af Corona-krisen: arbejdsløsheden er steget, og der er blevet slået et stort hul i statskassen.

Der spørges med en betydelig ret, er der så fortsat råd til at satse på en ambitiøs grøn omstilling?

og i så fald hvor skal pengene komme fra?

Disse vigtige samfundsøkonomiske spørgsmål med langtrækkende konsekvenser vil blive besvaret med afsæt i moderne pengeteori, hvor det seneste tiårs erfaringer fra bl.a. finans-, gælds- og klimakrisen inddrages.