Grøn omstilling


Grøn omstilling i Coronaens skygge   

- hvor skal pengene komme fra?


 v/ Jesper Jespersen, Dr. Scient. Adm.

Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.00 – 21.30

Tilmeldingsfrist mandag den 18. oktober 2021


 Sted: Fensmark Præstegård, Chr. Winthersvej 2, Fensmark


Pris:   120,- kr.


Billetter kan købes ved at trykke på følgende link:               


https://place2book.com/da/sw2/sales/dpck3i7z56


 

Dansk økonomi er blevet udfordret af Corona-krisen: arbejdsløsheden er steget, og der er blevet slået et stort hul i statskassen.

Der spørges med en betydelig ret, er der så fortsat råd til at satse på en ambitiøs grøn omstilling?

Og i så fald hvor skal pengene komme fra?


Disse vigtige samfundsøkonomiske spørgsmål med langtrækkende konsekvenser vil blive besvaret med afsæt i Jesper Jespersens nye bog: "Kriseøkonomi og klimagæld - hvor kommer pengene fra?"