Vild naturPlads til mere vild natur i haven

– fra teori til praksis


v/ Hans Henrik Bruun. Ph.d. og lektor ved Kbh.s biologiske inst.


Torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00 – 21.30


Tilmeldingsfrist: mandag den 8. nov.


Sted: Fensmark Præstegård, Chr. Winthersvej 2, 4684 Holmegaard


Pris:   120,- kr.


Billetter købes ved at trykke på følgende link:


https://place2book.com/da/sw2/sales/gdundpr6ikDen biologiske mangfoldighed er i krise. Mange arter bliver sjældnere eller forsvinder helt.

Mange haveejere spørger sig selv, om de kan være med til at modvirke krisen ved at gøre noget på egen matrikel. Men hvilke tiltag er effektive og hvorfor?

Dette foredrag starter fra bunden og forklarer, hvilke faktorer og processer der understøtter biodiversi­teten i naturlige økosystemer. Vi kan nemlig som haveejere bruge de samme principper – i tillempet form – i vores haver. De principper kaldes ”økologisk rum”. Vi kan tilstræbe variation i jordens fugtighedsforhold og i forholdet mel­lem lys og skygge. Vi kan efterligne processer som græsning – blot med klipning og slåning i stedet for store pattedyr.