Om os

Folkeuniversitetet

Holmegaard-Suså

OPLYSNINGER OM FOLKEUNIVERSITETET

 

Hvad er Folkeuniversitetets formål?

Folkeuniversitetets aktiviteter hører under Folkeoplysningsloven og har til formål gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab


Hvordan tilmelder jeg mig?

Du trykker på det link, der er på programsiden. Her efter udfyldes alle rubrikker.


Hvordan betaler jeg?

Betalingen sker sammen med tilmeldingen.

 

Kan jeg få tilbagebetalt indbetalt deltagergebyr?

Ved framelding efter tilmeldingsfristen foretages ikke tilbagebetaling.


Nye regler om beskyttelse af personoplysninger

På baggrund af de nye regler om personoplysninger gør vi opmærksom på, at vi opbevarer deltagernavne, adresser, telefonnumre og mailadresser, til brug for udsendelse af programinformationer. Ingen oplysninger videregives til tredje part. Oplysninger slettes på forlangende eller senest efter 5 års inaktivitet.

Best Books of the Year