Bier

Vilde bier. Hvor lever de?

     og hvordan overlever de


v/Hjalte Ro-Poulsen.

Bibeskæftiget biolog. Ph.d.-post. doc. på KU


Torsdag den 11. april 2024 kl. 19.00 – 21.30

Pris: 120,- kr. For unge under 25 år: 50,- kr

Sted: Fensmark Præstegård, Chr. Winthersvej 2, 4684 Holmegaard


For billet(ter): Standard: tryk her  Unge under 25: tryk her


Tilmeldingsfrist: onsdag den 27. marts 2024

Der er registreret næsten 300 arter af bier i Danmark med hver deres præferencer og krav til deres omgivelser. I det billedrige foredrag vil de vilde biers diverse levevis udforskes, heraf adfærd, blomsterrelationer og redestrategier samt vigtige levesteder i landskabet.

 Dette vil sættes i sammenhæng med, hvad man kan gøre og ikke skal gøre for at forbedre de vilde biers vilkår og skabe levesteder i naturen, byen og haven. Hvad gør en blomst ”bi-venlig”, hvordan ser en optimal bi-rede ud?